logo
Lümen Folyo


Lümen Folyo

Baskı yapılabilir ortam ışığı ile dolduğu takdirde,
karanlıkta etrafına 8 saat süreyle ışık yayar.
Standart Rulo Ölçüsü: 124 cm x 45.7 m

Uygulama Alanları: İç mekan güvenliği ve binaların
acil çıkış yönlendirmeleri için tercih edilmektedir.
Aynı zamanda elektrik olmayan ya da insan gücünün
ışık veremeyeceği yerlerde de kullanılabilir.